Ghidul Solicitantului și anexele revizuite MAI 2020

Ghidul Solicitantului_Masura 1_vesiunea IV_mai2020

Anexa-1-Formular-Cerere-de-finantare_M1-1

Anexa-2-Instructiuni-de-completare-a-cererii-de-finantare

Anexa-3-Lista-verificare-conformitate-administrativa-şi-eligibilitate_M1

Anexa-4A-Grila-de-Evaluare-calitativa-Economica_M1

Anexa-4B-Grila-de-evaluare-calitativa-Tehnica_M1

Anexa-5-Grila-de-selectie_M1

Anexa-6-Lista-de-verificare-a-documentelor-solicitate-in-vederea-contractarii_M1

Anexa-7-Notificare-informatii-suplimentare_M1

Anexa-8-Notificare-conformitate-eligibilitate_M1

Anexa-9A-Memoriu-justificativ-beneficiari-privați_M1

Anexa-9-Plan-afaceri_M1

Anexa-10B-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici_M1

Anexa-11-Proiectii-financiare_M1

Anexa-12-Anexe-SF_M1

Anexa-13-Contract-finantare_M1

Anexa-14-Ipoteze_M1

Anexa-15-Graficul-de-rambursare-cheltuieli_M1

Anexa-16-Formular-de-identificare-financiara_M1

Anexa-A-Declaratie-de-angajament_M1

Anexa-B-Declaratie-privind-evitarea-dublei-finantari_M1

Anexa-C-Declaratie-privind-eligibilitatea_M1

Anexa-D-Declaratie-privind-egalitate-de-sanse_M1

Anexa-E-Declarația-privind-admisibilitatea-cererii_M1

Anexa-F-Declaratie-privind-nedeductibilitatea-TVA_M1

Anexa-G-Declaratie-privind-incadrarea-in-IMM_M1

Anexa-H-Bugetul-indicativ-al-proiectului_M1

Anexa-I-Declaratie-accesul-publicului_M1

 

Ghidul Solicitantului și anexele revizuite IUNIE 2019

Ghid-Solicitantului-Masura-1- IUNIE 2019

Anexa I – Declaratie accesul publicului_M1

Anexa-1-Formular-Cerere-de-finantare_M1

Anexa-2-Instructiuni-de-completare-a-cererii-de-finantare

Anexa-3-Lista-verificare-conformitate-administrativa-şi-eligibilitate_M1

Anexa-4A-Grila-de-Evaluare-calitativa-Economica_M1

Anexa-4B-Grila-de-evaluare-calitativa-Tehnica_M1

Anexa-5-Grila-de-selectie_M1

Anexa-6-Lista-de-verificare-a-documentelor-solicitate-in-vederea-contractarii_M1

Anexa-7-Notificare-informatii-suplimentare_M1

Anexa-8-Notificare-conformitate-eligibilitate_M1

Anexa-9-Plan-afaceri_M1

Anexa-10A-Memoriu-justificativ_M1

Anexa-10B-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici_M1

Anexa-11-Proiectii-financiare_M1

Anexa-12-Anexe-SF_M1

Anexa-13-Contract-finantare_M1

Anexa-14-Ipoteze_M1

Anexa-15-Graficul-de-rambursare-cheltuieli_M1

Anexa-16-Formular-de-identificare-financiara_M1

Anexa-17-Renuntare-CF_M1

Anexa-A-Declaratie-de-angajament_M1

Anexa-B-Declaratie-privind-evitarea-dublei-finantari_M1

Anexa-C-Declaratie-privind-eligibilitatea_M1

Anexa-D-Declaratie-privind-egalitate-de-sanse_M1

Anexa-E-Declarația-privind-admisibilitatea-cererii_M1

Anexa-F-Declaratie-privind-nedeductibilitatea-TVA_M1

Anexa-G-Declaratie-privind-incadrarea-in-IMM_M1

Anexa-H-Bugetul-indicativ-al-proiectului_M1

 

VERSIUNI PRECEDENTE

V2:

Ghidul solicitantului M1– revizuit Februarie 2019

Ghid Solicitantului – Masura 1 – revizia II_feb 2019

Notă justificativă M1

Anexa-1-Formular-Cerere-de-finantare_M1

Anexa 3 – Lista verificare conformitate administrativa şi eligibilitate_M1

Anexa-2-Instructiuni-de-completare-a-cererii-de-finantare

Anexa-4A-Grila-de-Evaluare-calitativa-Economica_M1

Anexa-4B-Grila-de-evaluare-calitativa-Tehnica_M1

Anexa-5-Grila-de-selectie_M1

Anexa-6-Lista-de-verificare-a-documentelor-solicitate-in-vederea-contractarii_M1

Anexa-7-Notificare-informatii-suplimentare_M1

Anexa-8-Notificare-neconformitate-neeligibilitate_M1

Anexa-9-Plan-afaceri_M1

Anexa-10A-Memoriu-justificativ_M1

Anexa-10B-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici_M1

Anexa-11-Proiectii-financiare_M1

Anexa-12-Anexe-SF_M1

Anexa-13-Contract-finantare_M1

Anexa-14-Ipoteze_M1

Anexa-15-Graficul-de-rambursare-cheltuieli_M1

Anexa-16-Formular-de-identificare-financiara_M1

Anexa-17-Renuntare-CF_M1

Anexa-A1-Declaratie-de-angajament_M1

Anexa-A2-Declaratie-organisme-de-drept-public_M1

Anexa-B-Declaratie-privind-evitarea-dublei-finantari_M1

Anexa-C-Declaratie-privind-eligibilitatea_M1

Anexa-D-Declaratie-privind-egalitate-de-sanse_M1

Anexa-E-Declarația-privind-admisibilitatea-cererii_M1

Anexa-F-Declaratie-privind-nedeductibilitatea-TVA_M1

Anexa-G-Declaratie-privind-incadrarea-in-IMM_M1

Anexa-H-Bugetul-indicativ-al-proiectului_M1

 

V1:

Ghid Solicitantului – Masura 1 – Contributie la valoarea adăugată în sectorul de pescuit si acvacultura 

Anexe:

Anexa 1 – Formular Cerere de finantare

Anexa 2 – Instructiuni de completare a cererii de finantare

Anexa 3 – Lista verificare conformitate administrativa şi eligibilitate

Anexa 4A – Grila de Evaluare calitativa-Economica_2018

Anexa 5 – Grila de selectie

Anexa 4B – Grila de evaluare calitativa-Tehnica_2018

Anexa 6 – Lista de verificare a documentelor solicitate in vederea contractarii

Anexa 8 – Notificare neconformitate-neeligibilitate

Anexa 7 – Notificare informatii suplimentare

Anexa 10A – Memoriu justificativ

Anexa 9 – Plan afaceri

Anexa 11 – Proiectii financiare

Anexa 10B – Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 12 – Anexe SF

Anexa 14 – Ipoteze

Anexa 13 – Contract finantare

Anexa 16 – Formular de identificare financiara

Anexa 15 – Graficul de rambursare cheltuieli

Anexa A1 – Declaratie de angajament

Anexa 17 – Renuntare CF

Anexa B – Declaratie privind evitarea dublei finantari

Anexa A2 – Declaratie organisme de drept public

Anexa C – Declaratie privind eligibilitatea_2018

Anexa E – Declarația privind admisibilitatea cererii_2018

Anexa D – Declaratie privind egalitate de sanse

Anexa F – Declaratie privind nedeductibilitatea TVA

Anexa G – Declaratie privind incadrarea in IMM

Anexa H – Bugetul indicativ al proiectului

Leave a Comment