Asociația Grupul Local Pescăresc „Dunărea de Sud-Vest” a fost înființată la sfârșitul anului 2015 și figurează înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin sub numărul 64/ 14.12.2015.

Asociația reprezintă un parteneriat constituit juridic, în condițiile Ordonanței 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Director al Asociației este format din:

  1. Președinte: Betina Roxana ROȘIAN
  2. Vicepreședinte: Viki DIVAN
  3. Vicepreședinte: Ioan Antonio CONSTANTINESCU

De implementarea proiectului Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest se ocupă o echipă formată din 4 membri: un manager de proiect, un asistent manager și doi responsabili implementare strategie.