Consolidarea capacităţii de identificare a incompatibilităţilor şi conflictelor de interese în managementul de proiect. studiu comparat: Lituania, Grecia, Portugalia şi România

Studiu-Comparat-identif.-incompatibilitati-și-conflicte-de-interese-in-managementul-de-proiect-DeCInCo_UE


Ghidul practic privind regulile de evitare a situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese spre informare şi valorificare în activităţile specifice de utilizare a fondurilor europene

Ghid-Practic-privind-regulile-de-evitare-a-situatiilor-de-incompatibilitate-si-conflict-de-interese-DeCInCo_UE


Anunț privind prelungirea sesiunii de primire proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Asociației Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest

FLAG Dunărea de Sud-Vest anunță prelungirea sesiunii  pentru apelurile de primire proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare locală integrată a Asociației Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, pentru următoarele măsuri:

Măsura 1 – Contribuție la valoarea adăugată în sectorul de pescuit și acvacultura

Măsura 2 – Promovarea patrimoniului cultural și a bunăstării sociale

Măsura 3 – Dezvoltarea FLAG prin diversificare și inovare

Data limita pentru depunerea proiectelor este 22.03.2019 ora 14.00 iar zona eligibilă cuprinde teritoriul a 8 comune din județul Mehedinți care se întind de-a lungul fluviului Dunărea: Hinova, Devesel, Burila Mare, Gogoșu, Gruia, Gârla Mare, Pristol și Vrata.

Fondurile totale disponibile în prezentului apel pentru finanțarea proiectelor sunt:

2.006.325,00 lei – Măsura 1 – Contribuție la valoarea adăugată în sectorul de pescuit și acvacultura

1,114,625.00 lei – Măsura 2 – Promovarea patrimoniului cultural și a bunăstării sociale

4,012,650.00 lei  – Măsura 3 – Dezvoltarea FLAG prin diversificare și inovare

Informații detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul măsurilor mai sus menționate sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia publicate pe pagina de internet a FLAG Dunărea de Sud-Vest, www.glpdunareadesudvest.ro. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.glpdunareadesudvest.ro.

Orice alte informații se pot solicita de la FLAG Dunarea de Sud Vest , e-mail:glpdunareadesudvest@yahoo.com.