Ca urmare a adreselor nr. 01/13.09.2022 primita de la ASOCIATIA PESCARILOR GRUPUL LOCAL DUNAREA MEHEDINTI si nr. 5903/13.09.2022 de la UAT DEVESEL   care si-au manifestat intentia de a depune proiecte in cadrul POPAM, ne-a fost solicitata prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare pentru masura 3 Dezvoltarea FLAG prin diversificare si inovare in cadrul apelului nr. 1065  pana la data de 30.09.2022.


Ca urmare a adreselor nr. 788/30.08.2022 primită de la UAT Burila Mare, nr. 787/29.08.2022 primită de la UAT Devesel si nr. 789/31.08.2022 primită de la UAT Garla Mare, care si-au manifestat intenția de a depune proiecte în cadrul POPAM, ne-a fost solicitata prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru măsura 3 Dezvoltarea FLAG prin diversificare si inovare în cadrul apelului nr. 1065  pana la data de 15.09.2022.


Denumire program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4

Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale,

Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grup Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest

Nr. apel: II/2020 – Sesiunea V

Măsura: Măsura 1: CONTRIBUȚIA LA VALOARE ADĂUGATĂ ÎN SECTORUL DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ

Informații despre apel:

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare 26.10.2020, ora 10:00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare 11.11.2020, ora 24:00;
  • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 1.027.460,23 lei;
  • Cursul de schimb RON – EURO utilizat conform Deciziei DG AMPOPAM: 1 euro = 4,4585 lei;
  • Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: Online, în sistemul informatic MySMIS 2014;
  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1.025.455 lei / 230.000 euro.
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.292,50 lei / 5.000 euro.
  • Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul glpdunareadesudvest.ro ;
  • Orice alte informații se pot solicita de la FLAG Dunarea de Sud Vest, la e-mail: glpdunareadesudvest@yahoo.com.

20201025_Anunț Măsura 1