Ca urmare a adreselor nr. 01/13.09.2022 primita de la ASOCIATIA PESCARILOR GRUPUL LOCAL DUNAREA MEHEDINTI si nr. 5903/13.09.2022 de la UAT DEVESEL   care si-au manifestat intentia de a depune proiecte in cadrul POPAM, ne-a fost solicitata prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare pentru masura 3 Dezvoltarea FLAG prin diversificare si inovare in cadrul apelului nr. 1065  pana la data de 30.09.2022.


Ca urmare a adreselor nr. 788/30.08.2022 primită de la UAT Burila Mare, nr. 787/29.08.2022 primită de la UAT Devesel si nr. 789/31.08.2022 primită de la UAT Garla Mare, care si-au manifestat intenția de a depune proiecte în cadrul POPAM, ne-a fost solicitata prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru măsura 3 Dezvoltarea FLAG prin diversificare si inovare în cadrul apelului nr. 1065  pana la data de 15.09.2022.


Ghidul Solicitantului și anexele revizuite Iunie 2022

20220711_Ghid_GLP_M3_versiunea V_iunie 2022

Anexa-1-Formular-Cerere-de-finantare_M3-1

Anexa-2-Instructiuni-de-completare-a-cererii-de-finantare_M3-1

Anexa-3-Lista-verificare-conformitate-administrativa-şi-eligibilitate_M3-1

Anexa-4A-Grila-de-Evaluare-calitativa-Economica_M3-1

Anexa-4B-Grila-de-evaluare-calitativa-Tehnica_M3-1

Anexa-5-Grila-de-selectie_M3-1

Anexa-6-Lista-de-verificare-a-documentelor-solicitate-in-vederea-contractarii_M3-1

Anexa-7-Notificare-informatii-suplimentare_M3-1

Anexa-8-Notificare-conformitate_eligibilitate_M3-1

Anexa-9A-Memoriu-justificativ-beneficiari-privați

Anexa-9B-Plan-afaceri_M3-1

Anexa-10-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici_M3-1

Anexa-11-Proiectii-financiare_M3-1

Anexa-12-Anexe-CF_M3-1

Anexa-13-Contract-finantare_M3-1

Anexa-14-Ipoteze_M3-1

Anexa-15-Graficul-de-rambursare-cheltuieli_M3-1

Anexa-16-Formular-de-identificare-financiara_M3-1

Anexa-17-Renuntare-CF_M3-1

Anexa-A-Declaratie-de-angajament_M3-1

Anexa-B-Declaratie-privind-evitarea-dublei-finantari_M3-1

Anexa-C-Declaratie-privind-eligibilitatea_M3-1

Anexa-D-Declaratie-privind-egalitate-de-sanse_M3-1

Anexa-E-Declarația-privind-admisibilitatea-cererii_M3-1

Anexa-F-Declaratie-privind-nedeductibilitatea-TVA_M3-1

Anexa-G-Declaratie-privind-incadrarea-in-IMM_M3-1

Anexa-H1-Bugetul-indicativ-pentru-proiecte-de-tip_formare_M3-1

Anexa-H-Bugetul-indicativ-al-proiectului_M3-1

Anexa-I-Declaratie-proprie-raspundere-privind-ajutorul-de-minimis_M3-1

Anexa J – Declaratie accesul publicului_M3

Anexe in format editabil

Anexa-A-Declaratie-de-angajament_M3-1

Anexa-B-Declaratie-privind-evitarea-dublei-finantari_M3-1

Anexa-C-Declaratie-privind-eligibilitatea_M3-1

Anexa-D-Declaratie-privind-egalitate-de-sanse_M3-1

Anexa-E-Declarația-privind-admisibilitatea-cererii_M3-1

Anexa-F-Declaratie-privind-nedeductibilitatea-TVA_M3-1

Anexa-G-Declaratie-privind-incadrarea-in-IMM_M3-1

Anexa-H1-Bugetul-indicativ-pentru-proiecte-de-tip_formare_M3-1

Anexa-H-Bugetul-indicativ-al-proiectului_M3-1

Anexa-I-Declaratie-proprie-raspundere-privind-ajutorul-de-minimis_M3-1

Anexa J – Declaratie accesul publicului_M3

Anexa-1-Formular-Cerere-de-finantare_M3-1

Anexa-2-Instructiuni-de-completare-a-cererii-de-finantare_M3-1

Anexa-3-Lista-verificare-conformitate-administrativa-şi-eligibilitate_M3-1 (1)

Anexa-4A-Grila-de-Evaluare-calitativa-Economica_M3-1

Anexa-4B-Grila-de-evaluare-calitativa-Tehnica_M3-1

Anexa-5-Grila-de-selectie_M3-1

Anexa-6-Lista-de-verificare-a-documentelor-solicitate-in-vederea-contractarii_M3-1

Anexa-7-Notificare-informatii-suplimentare_M3-1

Anexa-8-Notificare-conformitate_eligibilitate_M3-1

Anexa-9A-Memoriu-justificativ-beneficiari-privați_M3

Anexa-9B-Plan-afaceri_M3-1

Anexa-10-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici_M3-1

Anexa-11-Proiectii-financiare_M3-1

Anexa-12-Anexe-CF_M3-1

Anexa-13-Contract-finantare_M3-1

Anexa-14-Ipoteze_M3-1

Anexa-15-Graficul-de-rambursare-cheltuieli_M3-1

Anexa-16-Formular-de-identificare-financiara_M3-1

Anexa-17-Renuntare-CF_M3-1

Ghidul Solicitantului și anexele revizuite MAI 2020

Ghidul Solicitantului_Masura 3_versiunea _IV_mai2020

Anexa-1-Formular-Cerere-de-finantare_M3

Anexa-2-Instructiuni-de-completare-a-cererii-de-finantare_M3

Anexa-3-Lista-verificare-conformitate-administrativa-şi-eligibilitate_M3

Anexa-4A-Grila-de-Evaluare-calitativa-Economica_M3

Anexa-4B-Grila-de-evaluare-calitativa-Tehnica_M3

Anexa-5-Grila-de-selectie_M3

Anexa-6-Lista-de-verificare-a-documentelor-solicitate-in-vederea-contractarii_M3

Anexa-7-Notificare-informatii-suplimentare_M3

Anexa-8-Notificare-conformitate_eligibilitate_M3

Anexa-9A-Memoriu-justificativ-beneficiari-privați_M3

Anexa-9B-Plan-afaceri_M3

Anexa-10-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici_M3

Anexa-11-Proiectii-financiare_M3

Anexa-12-Anexe-CF_M3

Anexa-13-Contract-finantare_M3

Anexa-14-Ipoteze_M3

Anexa-15-Graficul-de-rambursare-cheltuieli_M3

Anexa-16-Formular-de-identificare-financiara_M3

Anexa-17-Renuntare-CF_M3

Anexa-A-Declaratie-de-angajament_M3

Anexa-B-Declaratie-privind-evitarea-dublei-finantari_M3

Anexa-C-Declaratie-privind-eligibilitatea_M3

Anexa-D-Declaratie-privind-egalitate-de-sanse_M3

Anexa-E-Declarația-privind-admisibilitatea-cererii_M3

Anexa-F-Declaratie-privind-nedeductibilitatea-TVA_M3

Anexa-G-Declaratie-privind-incadrarea-in-IMM_M3

Anexa-H1-Bugetul-indicativ-pentru-proiecte-de-tip_formare_M3

Anexa-H-Bugetul-indicativ-al-proiectului_M3

Anexa-I-Declaratie-proprie-raspundere-privind-ajutorul-de-minimis_M3

Anexa-J-Declaratie-accesul-publicului_M3

 

Ghid Solicitantului – Masura 3 – VERSIUNEA 3, ACTUALIZATA IUNIE 2019

Ghidul solicitantului M3_IUNIE 2019

Anexa-1-Formular-Cerere-de-finantare_M3

Anexa-2-Instructiuni-de-completare-a-cererii-de-finantare_M3

Anexa-3-Lista-verificare-conformitate-administrativa-şi-eligibilitate_M3

Anexa-4A-Grila-de-Evaluare-calitativa-Economica_M3

Anexa-4B-Grila-de-evaluare-calitativa-Tehnica_M3

Anexa-5-Grila-de-selectie_M3

Anexa-6-Lista-de-verificare-a-documentelor-solicitate-in-vederea-contractarii_M3

Anexa-7-Notificare-informatii-suplimentare_M3

Anexa-8-Notificare conformitate_eligibilitate_M3

Anexa-9A-Memoriu-justificativ beneficiari privați_M3

Anexa-9B-Plan-afaceri_M3

Anexa-10-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici_M3

Anexa-11-Proiectii-financiare_M3

Anexa-12-Anexe-CF_M3

Anexa-13-Contract-finantare_M3

Anexa-14-Ipoteze_M3

Anexa-15-Graficul-de-rambursare-cheltuieli_M3

Anexa-16-Formular-de-identificare-financiara_M3

Anexa-17-Renuntare-CF_M3

Anexa-A-Declaratie-de-angajament_M3

Anexa-B-Declaratie-privind-evitarea-dublei-finantari_M3

Anexa-C-Declaratie-privind-eligibilitatea_M3

Anexa-D-Declaratie-privind-egalitate-de-sanse_M3

Anexa-E-Declarația-privind-admisibilitatea-cererii_M3

Anexa-F-Declaratie-privind-nedeductibilitatea-TVA_M3

Anexa-G-Declaratie-privind-incadrarea-in-IMM_M3 A

nexa-H1-Bugetul-indicativ-pentru-proiecte-de-tip_formare_M3

Anexa-H-Bugetul-indicativ-al-proiectului_M3

Anexa-I-Declaratie-proprie-raspundere-privind-ajutorul-de-minimis_M3

Anexa J – Declaratie accesul publicului_M3

 

 

VERSIUNI PRECEDENTE:

V2:

Ghid Solicitantului – Masura 3 – Dezvoltarea FLAG prin diversificare și inovare_versiunea II feb 2019

Ghidul solicitantului M3

Notă justificativă M3

Anexa-1-Formular-Cerere-de-finantare_M3

Anexa 3 – Lista verificare conformitate administrativa şi eligibilitate_M3

Anexa-2-Instructiuni-de-completare-a-cererii-de-finantare_M3

Anexa-4A-Grila-de-Evaluare-calitativa-Economica_M3

Anexa-4B-Grila-de-evaluare-calitativa-Tehnica_M4

Anexa-5-Grila-de-selectie_M3

Anexa-6-Lista-de-verificare-a-documentelor-solicitate-in-vederea-contractarii_M3

Anexa-7-Notificare-informatii-suplimentare_M3

Anexa-8-Notificare-neconformitate-neeligibilitate_M3

Anexa-9A-Memoriu-justificativ_M3

Anexa-9B-Plan-afaceri_M3

Anexa-10-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici_M3

Anexa-11-Proiectii-financiare_M3

Anexa-12-Anexe-SF_M3

Anexa-13-Contract-finantare_M3

Anexa-14-Ipoteze_M3

Anexa-15-Graficul-de-rambursare-cheltuieli_M3

Anexa-16-Formular-de-identificare-financiara_M3

Anexa-17-Renuntare-CF_M3

Anexa-A1-Declaratie-de-angajament_M3

Anexa-A2-Declaratie-organisme-de-drept-public_M3

Anexa-B-Declaratie-privind-evitarea-dublei-finantari_M3

Anexa-C-Declaratie-privind-eligibilitatea_M3

Anexa-D-Declaratie-privind-egalitate-de-sanse_M3

Anexa-E-Declarația-privind-admisibilitatea-cererii_M3

Anexa-F-Declaratie-privind-nedeductibilitatea-TVA_M3

Anexa-G-Declaratie-privind-incadrarea-in-IMM_M3

Anexa-H1-Bugetul-indicativ-pentru-proiecte-de-tip_formare_M3

Anexa-H-Bugetul-indicativ-al-proiectului_M3

Anexa-I-Declaratie-proprie-raspundere-privind-ajutorul-de-minimis_M3

 

V1:

Ghidul Solicitantului – Masura 3 – Dezvoltarea FLAG prin diversificare și inovare

Anexe:

Anexa 1 – Formular Cerere de finantare

Anexa 2 – Instructiuni de completare a cererii de finantare

Anexa 3 – Lista verificare conformitate administrativa şi eligibilitate

Anexa 4A – Grila de Evaluare calitativa-Economica

Anexa 4B – Grila de evaluare calitativa-Tehnica

Anexa 5 – Grila de selectie

Anexa 6 – Lista de verificare a documentelor solicitate in vederea contractarii

Anexa 7 – Notificare informatii suplimentare

Anexa 8 – Notificare neconformitate-neeligibilitate

Anexa 9A – Memoriu justificativ

Anexa 9B – Plan afaceri

Anexa 10 – Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 11 – Proiectii financiare

Anexa 12 – Anexe SF

Anexa 13 – Contract finantare

Anexa 14 – Ipoteze

Anexa 15 – Graficul de rambursare cheltuieli

Anexa 16 – Formular de identificare financiara

Anexa 17 – Renuntare CF

Anexa A1 – Declaratie de angajament

Anexa A2 – Declaratie organisme de drept public

Anexa B – Declaratie privind evitarea dublei finantari

Anexa C – Declaratie privind eligibilitatea

Anexa D – Declaratie privind egalitate de sanse

Anexa E – Declarația privind admisibilitatea cererii

Anexa F – Declaratie privind nedeductibilitatea TVA

Anexa G – Declaratie privind incadrarea in IMM

Anexa H – Bugetul indicativ al proiectului

Anexa H1 – Bugetul indicativ pentru proiecte de tip_formare

Anexa I – Declaratie proprie raspundere privind ajutorul de minimis


Denumire program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4

Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale,

Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grup Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest

Nr. apel: II/2020 – Sesiunea V

Măsura: Măsura 1: CONTRIBUȚIA LA VALOARE ADĂUGATĂ ÎN SECTORUL DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ

Informații despre apel:

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare 26.10.2020, ora 10:00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare 11.11.2020, ora 24:00;
  • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 1.027.460,23 lei;
  • Cursul de schimb RON – EURO utilizat conform Deciziei DG AMPOPAM: 1 euro = 4,4585 lei;
  • Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: Online, în sistemul informatic MySMIS 2014;
  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1.025.455 lei / 230.000 euro.
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.292,50 lei / 5.000 euro.
  • Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul glpdunareadesudvest.ro ;
  • Orice alte informații se pot solicita de la FLAG Dunarea de Sud Vest, la e-mail: glpdunareadesudvest@yahoo.com.

20201025_Anunț Măsura 1

1 2 3 6