Anunț privind lansarea apelurilor de primire proiecte pentru MĂSURA 1 – CONTRIBUȚIA LA VALOARE ADĂUGATĂ ÎN SECTORUL DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ

Denumire program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4 Creșterea gradului de

Denumire program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4

Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale,

Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grup Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest

Nr. apel: 4/2020

Măsura: Măsura 1: CONTRIBUȚIA LA VALOARE ADĂUGATĂ ÎN SECTORUL DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ

Informații despre apel:

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare 15.05.2020, ora 10:00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare 15.06.2020, ora 24:00;
  • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 1.515.890,23 lei;
  • Cursul de schimb RON – EURO utilizat conform Deciziei DG AMPOPAM: 1 euro = 4,4585 lei
  • Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: În cadrul prezentului apel de proiecte, depunerea cererilor de finanțare și a documentele anexate se va efectua online, prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 (a se vedea sectiunea 4.3. Depunerea/ Înregistrarea Cererii de finanțare din Ghidul Solicitantului).
  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 490.435,00 lei / 110.000 euro.
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.292,50 lei / 5.000 euro.
  • Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii – versiunea 4, revizuită în Mai 2020. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul glpdunareadesudvest.ro ;
  • Orice alte informații se pot solicita de la FLAG Dunarea de Sud Vest, la e-mail: glpdunareadesudvest@yahoo.com.

Anunț lansare M1_semnat

Leave a Comment